فرزندان زمینی

سالیان زیادی است که پدیده ای بنام اشیاء ناشناخته فضایی یا بشقاب پرنده که درمجامع علمی بنام UFO مطرح است ، ذهن دانشمندان ومردم رابه خود مشغول نموده است وهرچندوقت یکبارمواردی درآسمان برخی کشورها مشاهده می شود واخبار

وتحلیلهای فراوانی درموردماهیت ومشخصه های آنها ذکرمی گردد وعلی رغم پیشرفت علم وتکنولوژی هنوزپاسخ دقیق وقانع کننده ای درموردماهیت این پرنده های ناشناس ارائه نشده است.

شاید شروعی برای دوران جدیدبشقابهای پرنده رابتوان سالهای 1946 و1947  دانست واصطلاح (UFO) برای هر پدیده هوایی که علت آن نمی تواند به آسانی و یا بلافاصله توسط ناظر شناخته شود اطلاق می شود و برای اولین بار نیروی هوایی آمریکا در سال  1952 این اصطلاح را ابداع کرده است و فرهنگ عامه غالباً اصطلاح UFO  را به عنوان یک مترادف برای فضا پیماهای بیگانه استفاده می کند .

در مورد ماهیت UFO ها بیشتر دو فرضیه تا کنون مطرح شده است و ابتدا به این دو فرضیه پرداخته خواهد شد :

فرضیه اول-UFO ها سا خته دست بشر :

طبق این فرضیه برخی اعتقاد دارند که این پرنده های ناشناخته ساخته دست بشر و کشورهای ابر قدرت بوده و جهت اهداف خاص و محرمانه ای از قبیل جاسوسی و موارد دیگر به کار برده می شوند ،اما دلایلی وجود دارد که باعث تضعیف این نظر می شود که عبارتند از :

1-با توجه به اینکه اولین شواهد رویت آنها حداقل به حدود 60 سال قبل بر میگردد ،لذا با توجه به اینکه پیشرفت علوم هوانوردی و فضایی کشورهای مختلف تا حدودی شناخته شده می باشد و با مشخصه های فنی بسیار پیشرفته UFO ها از قبیل سرعت خیلی بالا ،شکل ظاهری ،نحوه پرواز و ....احتمال اینکه بشر در 60 سال قبل که هواپیماهای جدید آ ن روز در حد خیلی ابتدایی بودند ،به چنین تکنولوژیی دست یافته باشد بسیار دور از ذهن خواهد بود .

2-در صورتیکه این پرنده ها ساخته کشورهای پیشرفته صنعتی بود در طی این 60 سال با توجه به حساسیت مردم ،رسانه ها و دانشمندان تا کنون در حالت سری و محرمانه نمی ماند و باید تا کنون به وسیله سرویس های جاسوسی دنیا و یا کشورهایی که رقابت تسلیحاتی و نظامی با آن کشورهای سازنده داشتند پرده از راز این پرنده ها برداشته می شد .

3-رویت این پرنده ها در نقاط مختلف دنیا مشاهده شده است و در خیلی موارد بوسیله افراد معمولی هم دیده شده است .

اگر این پرنده ها ساخته دست بشر و محرمانه بود سعی می شد در ارتفاعات بالا و به دور از چشم مردم پرواز کنند ،در حالیکه با مرور مشاهدات این اشیا ء دریافت می شود که تلاشی در جهت مخفی نگه داشتن آنها انجام نشده است .

 

 

فرضیه دوم-بیگانگان فضایی:

بر اساس این فرضیه UFOها را به بیگانگان فضایی نسبت داده اند و این پرنده ها ساخته موجودات فرا زمینی بوده واز کرات و کهکشانهای دیگر به کره زمین رفت و آمد می کنند و در مورد این فرضیه هم بیشتر از فرضیه قبل اظهار نظر شده است و در طول سالیان اخیر فیلم ها و داستانهای متنوعی در مورد بیگانگان فضایی ساخته شده است .

اگرچه بطور کامل نمی توان این فرضیه را رد کرد اما به دلایل ذیل قبول نمودن آن مشکل به نظر می رسد :

1-درست بودن این فرضیه مستلزم قبول یک فرضیه دیگری است که ما بپذیریم در عالم هستی غیر از کره زمین و ساکنان آن در جایی دیگر شرایط و امکان حیات وجود داشته و موجودات دیگری هم غیر از انسان وجود دارد ،اما تا کنون هیچ دلیل علمی مبنی بر وجود حیات و موجودات فرا زمینی در کرات دیگر ارائه نشده است .

2-فلسفه اصلی نسبت دادن UFOها به بیگانگان فضایی به این علت بوده که چون بشر این پرنده ها را بارها مشاهده کرده و با توجه به اینکه انسان همیشه به دنبال کشف حقیقت و پاسخ به سوالات ذهنی خود بوده و از طرفی هم هیچ سند و مدرکی پیدا نکرده که این اشیا ساخته دست خود انسان است ،لذا به ناچار آن را به موجودات فرا زمینی نسبت داده است در حالیکه این نظر منشاء علمی دقیقی نداشته است .

3-در صورتیکه  UFOها متعلق به بیگانگان فضایی باشد این نتیجه را می گیریم که موجودات فضایی به لحاظ هوش ،تکنولوژی و علم پیشرفته تر از انسان هستند ،در حالیکه طبق متون دین مبین اسلام و قران کریم انسان اشرف مخلوقات بوده و به لحاظ استعداد فکری و علمی بالاترین مقام رادارد و امکان وجود موجوداتی هوشمند تر از انسان درست نخواهد بود.

4-در صورتیکه موجودات فضایی به کره خاکی ما رفت و آمد داشته باشند و همان طوریکه در فیلمها و داستانهای مختلف به آن اشاره شده است ممکن است این موجودات برای سیاره ما و ساکنان آن  یک تهدید بزرگی  به شمار آیند .

از طرفی هم شواهدی وجود دارد که کشورهای مختلف سعی در مخفی و محرمانه نگه داشتن موضوع اشیا ناشناس پرنده داشته و دارند ،در حالیکه اگر این اشیا ناشناس متعلق به بیگانگان فضایی بود و با عنایت به تهدیدات احتمالی علاوه بر اینکه کشورهای مختلف دنیا نباید این مساله را مخفی می کردند بلکه می بایست یک اجماع بین المللی در جهت شناسایی و پیدا کردن راههایی جهت جلو گیری از خطرات احتمالی این موجودات در دنیا شکل می گرفت .

همانگونه که به محض رصد شدن یک شهاب سنگ که به سمت کره زمین در حرکت است سریعاً تمام مجامع علوم فضایی دنیا شروع به تجزیه و تحلیل و پیش بینی خطرات احتمالی می کنند وحتی رسانه های دنیا بیش از حد ایجاد ترس و هیاهو می کنند.

لذا به نظر می رسد لازم است دانشمندان این عرصه با افق دید بازتری نسبت به این مساله علمی همچون مسائل دیگر علمی و ناشناخته داشته باشند و دنبال دلایل علمی دیگری هم باشند .

اینجانب پس از یکسری تحقیقات و مطالعات در حوزه علوم فضایی به یک فرضیه جدیدی رسیده ام و امیدوارم بر اساس آن چارچوب های ذهنی قبلی بازشده و افق جدیدی در جهت کشف ماهیت UFOها به وجود آید .

امکان سفر به زمان و ساختن ماشین زمان یکی از آرزوهای بشر از سالیان خیلی دور تا به امروز بوده است و در صد ساله اخیر برخی از دانشمندان علوم فیزیک و فضا امکان سفر به زمان گذشته و آینده را مطرح کرده اند.

طبق نظر برخی دانشمندان در صورتیکه بشر بتواند وسیله ای را بسازد که بتواند با سرعتی در حدود سرعت نور حرکت کند امکان سفر به زمان میسر خواهد شد (نظریه اتساع زمان) و برخی از دانشمندان هم به وسیله سیاهچاله ها ، کرمچاله ها و ریسمانهای کیهانی امکان سفر در زمان را مطرح نموده اند که علاقه مندان جهت آشنایی بیشتر می توانند به مقالات و کتب مختلف در این حوزه مراجعه کنند و در اینجا نیاز به توضیح بیشتر نیست .

با نگاه به پیشرفت علمی و صنعتی در دهه های اخیر و سرعت عجیب و روز افزون پیشرفت علمی امکان ساخت وسیله ای که بتواند با سرعت نور و حتی بیشتر از آن حرکت کند در سالهای آینده برای بشر امری عجیب و دست نیافتنی نخواهد بود .

همانطور که در حدود 150 سال قبل اجداد ما از اسب و حیوانات دیگر جهت جابجایی و مسافرت استفاده می کردند و در این مدت نسبتاً کوتاه امکان جابجایی با سرعتی بیش از سرعت صوت فراهم شده است ، لذا امکان ساخت بشقاب پرنده که با سرعت نور حرکت کند مثلاً در 200 سال آینده امری عجیب نخواهد بود و بنابراین طبق این فرضیه  UFOها ساخته دست انسانهای آینده است که موفق به سفر در زمان شدند و از زمان خودشان به زمان ما سفر می کنند .

با توجه به تکنولوژی بالای بشقاب پرنده ها اگر ما 3فرض برای سازندگان این پرنده ها در پیش رو داشته باشیم و عبارت باشند از :

1-ساخته دست بشر معاصر         2-ساخته دست بیگانگان فضایی            3-ساخته دست بشر آینده

مطمئناً بین گزینه های مذکور گزینه سوم به واقعیت نزدیک تر خواهد بود .

لذا با توجه به این فرضیه جدید مناسب است یک نام جدید برای UFOها انتخاب شود وآن نام ( فرزندان زمینی ) است. مطمئناً در مورد این فرضیه و امکان سفر به زمان پارادوکسهایی مطرح خواهد شد و امید وارم بتوانم جوابهای مناسبی برای آنها داشته باشم.

 

با تشکر فراوان از:

مهندس سید علی حلاجی – کشور ایران – شهرستان نیشابور بابت ارسال این مطلب

 کپی برداری با ذکر منبع مجاز است. سایت اسرار بشقاب پرنده

1 نظر

  1. شمسشمسsays:

    سلام میشه نقشه های طرز ساخت یو فو ها رو برام بزارین متشکرم

    • مدیر سایتحسین متولی(hossein98) :

      نقشه های زیادی موجود نیست اما با این حال سعی می کنم نقشه های طراحانی که سعی بر تولید یوفو داشتن رو در یک مطلب در سایت قرار بدم..