1 نظر

  1. داوودسادات موسویداوودسادات موسویsays:

    باسلام من این عکسها رو قبلا دیده بودم حتی فیلمهای جراحی از بدن آنها توسط شوروی ها وآمریکاییها وجود دارد.ولی باتوجه به امکان تقلب وساختگی بودن،احتمال میکس وساختگی بعضی از آنها نیز ممکن میباشد.