روایاتی کهن از بشقاب پرنده ها در تاریخ اسلام

به نام کسی که در نام نمی گنجد

در مطالبی که در این وبلاگ قرار داده شد مباحث مختلفی بیان شد. حیات در کرات دیگر منظومه شمسی مثل مطلب فرزانه گوشه نشین، حیات روی مریخ و ماه و سیارات دیگر منظومه شمسی، وجود بشقاب پرنده ها، وجود گونه های مختلف فراز زمینیها و اینکه این موجودات نیت پاکی دارند یا نه. که موجودات فرازمینی اگر به قول دوستان وجود داشته باشند یا نه مثل ما انسانها به 2 دسته خوب و بد تقسیم میشوند .ما نه اینجا بنگاه حمایت از موجودات فضایی هستیم و نه بنگاه ترساندن مردم از موجودات فضایی که اگر به قول دوستان وجود داشته یا نداشته باشند.

ولی خیلی از دوستان به دیده ترس نگاه می کنند یا از منظر های مختلف و از دیدگاههای خودشان به ماجرا نگاه میکنند.

که منجر به موضع گیری های مختلفی میشود که باعث میشود عمق مطالب وبلاگ بررسی نشود.در قسمت نظرات 2 مطلب قبل موضوعی ایجاد شد که من در اینجا به آن میپردازم. صحت یا نادرستی ان به عهده خواننده ست.

******************************************************************

حضرت امام باقر(ع): حضرت مهدی با هفت سفینه نوری در کوفه فرود می آید در حالی که کسی نمی داند در کدام سفینه است.

منبع روایت: نوائب الدهور/جلد 2 /ص410

یوفوی مشاهده شده در پاکستان که هفت یوفوی کوچکتر به آن پیوستند.

حضرت امیر المومنین بارها از مردم درخواست کرد تا او زنده است مردم هر سوالی دارند از او بپرسند.

1. امام علی فرمود: بیش از آن که من را از دست بدهید از من درباره راههای آسمان سوال کنید.

2. ایشان همچنین فرمودند: از من درباره راههای اسمان سوال کنید زیرا من از راههای اسمان نسبت به زمین اشناتر هستم.

همچنین روایاتی درباره استفاده امام علی از دانش دروازه ستارگان و همین طور سفرش با سلمان فارسی به کائنات موجود است که در فرصتی بعد در وبلاگ قرار داده می شود.

ابو حمزه ثمالی میگوید : حضرت باقر در شبی که همراه ایشان بودم به اسمان نگاه کرد و فرمود:

ای ابا حمزه ،این قبه(سیاره)پدر ما ادم است و خداوند غیر از آن سی و نه قبه (سیاره)دیگر دارد و در آنجا مخلوقاتی هستند که یک چشم بر هم زدن نیز نافرمانی خدا را نکرده اند.

بحار النوار/ جلد54

حضرت صادق: در ورای خورشید شما چهل خورشید دیگر است که در انها مخلوقات بسیاری وجود دارند و در ورای این ماه شما چهل ماه است که مخلوقات بسیاری در آنها زندگی میکنند.

بحار النوار /جلد 54/ص329/حدیث 13

منظور از عددها برای کثرت و بیان صفت است نه میزان دقیق.

مردی بر حضرت سجاد وارد شد و  حضرت به او فرمود: شما کیستید؟ گفت: منجم هستم.امام فرمود:شما خیال پرداز هستید.

امام به او نگاه کرد و سپس فرمود: آیا به تو نشان دهم مردی را که از وقتی بر ما وارد شدی در 14 جهان وارد شده به گونه ای که هر کدام از آن جهانها 3 برابر دنیای شما باشد.

بصائر الدرجات /ص420

ابن عباس میگوید:

رسول خدا بر ما وارد شد و ما دور هم در مسجد جمع بودیم.فرمود: در چه کاری هستید؟گفتیم درباره خورشید فکر میکنیم.چگونه طلوع میکندو چگونه غروب.فرمود:افرین.این چنین باشید،در مخلوق فکر کنید و درباره خالق فکر نکنید .زیرا خدا انچه را خواست خلق می کند برای هر چه خواهد و شما از ان تعجب میکنید.به گونه ای که ورای قاف هفت دریا هست و هر دریایی 500 سال طول دارد و در ورای ان هفت زمین است به گونه ای که با نورشان ساکنین خود را روشن میکنند. و در واری ان هفتاد هزار امت است مانند پرندگان خلق شده اند به گونه ای خودشان و نسل هایشان در هواد زندگی میکنند و از ستایش خداوند کوتاهی نمیکنند.در ورای ان هفتاد هزار امت است که از باد خلق شده اند.غذایشان از باد و نوشیدنیشان از باد و لباسشان از باد و ظرف هایشان از باد و وسائل حمل و نقل انها از باد است.پاشنه وسائل حمل و نقلشان تا قیامت به زمین نمیرسد،چشمهای انان در وسط سینه هایشان قرار دارد.هر کدام که میخوابد وقتی بیدار میشود کنار سر وی روزیش قرار دارد.و در ورای ان سایه عرش قرار دارد و در سایه عرش هفتاد هزار امت قرار دارند در حالیکه نمی دانند خداوند ادم و فرزندان ادم و ابلیس و فرزندان ابلیس را خلق کرده است.این همان قول خداوند است که میفرماید : خداوند آنچه را نمیدانید خلق کرده است.

بحار النوار/جلد 54/ص348/حدیث 44

منظور از هفت دریا میتواند اشاره به هفت سیال اطراف سیارات منظومه شمسی باشد .

سفر فضایی امام باقر

جابر گوید از حضرت باقر راجع به این آیه قران پرسش کردم: (و این چنین بود که ما ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم.)

جابر گوید:

من نگاهم به زمین دوخته شده بود که امام به بالا اشاره کرد و سپس به من فرمود:سرت را بلند کن.من سرم را بلند کردم و به سقف اتاق نگاه کردم در حالیکه شکافته میشد تا نگاهم به نوری بیافتد که چشم من را خیره می کرد.

جابر گوید:سپس به من فرمود: ابراهیم این چنین ملکوت آسمانها و زمین را دید.سپس فرمود به پایین نگاه کن.من نیز به پایین نگاه کردم.

سپس فرمود :سرت را بلند کن.من نیز سرم را بالا کردم دیدم سقف اتاق به حالت اولش برگشته است.

جابر گوید :سپس امام دستم را گرفت و برخاست و من را از اتاقی که در ان بودم بیرون اورد و به اتاق دیگری وارد نمود.لباسی که به تن داشت بیرون اورد و لباش دیگری را پوشید.

سپس به من فرمود :چشمت راببند من نیز چشمم رابستم و به من فرمود: چشمت را باز نکن.مدتی گذشت سپس به من فرمود: می دانی کجا هستی؟

گفتم خیر فدایتان شوم.

فرمود: در تاریکی هستی که ذوالقرنین ان را پیموده بود.

عرض کردم :فدایتان شوم ایا اجازه میدهید چشمم را باز کنم.

فرمود :باز کن ولی تو چیزی نخواهی دید.

من چشمم را باز کردم  ناگهان دیدم در تاریکی مطلق قرار دارم که حتی جای پای خودم را نمیبینم.

سپس اندکی رفتند و سپس ایستاد و به من فرمود: آیا میدانی کجا هستی؟

گفتم خیر.فرمود: تو بر چشمه اب حیات قرار داری که خضر از ان نوشید. از ان جهان بیرون امدیم و به جهان دیگری رفتیم و در انجا گردش کردیم.ان جا را در ساختمان سازی و ساکنینش مانند جهان خودمان دیدیم.

سپس از ان جهان بیرون امدیم و به جهان سومی مانند جهان اول و دوم وارد گشتیم و به همین ترتیب ما به پنج جهان سر زدیم.

سپس فرمود: این(جهانها) ملکوت زمین هستند و ابراهیم انها را ندید و او فقط ملکوت اسمانها را دید که دوازده جهان هستند و هر جهان مانند آن چه دیدی میباشد.

هر گاه یکی از ما امامان در میگذرد (فوت زمینی)در یکی از این جهان ها خواهد بود تا این که در اخرین جهان ،قائم در جهان ما می باشد که ما سکونت داریم.

سپس فرمود: چشمت را ببند.من نیز چشمم را ببستم.بعد از ان دستم را گرفت که ناگهان ما در خانه ای بودیم که از ان خارج شدیم.

امام آن لباس را از تن دراورد و لباس دیگری را که قبلا پوشیده بود به تن کرد و ما به محل نشستن اولیه باز گشتیم.

من عرض کردم فدایتان شوم در این فاصله چه مقدار از روز گذشته است؟ فرمودند: 3 ساعت.

منبع: مناقب ال ابی طالب/جلد 3 /ص 326

بحارالنوار /ج 54/ ص324

حضرت امام باقر میفرماید:

«آگاه باشید،ذوالقرنین میان انتخاب دو ابر(به عنوان وسیله نقلیه)مختار شد،و او آرام را انتخاب کرد و سهمگین و توفنده را برای امام زمان گذاشت.

راوی گوید: سوال کردم ابر سهمگین چیست؟ فرمود: ابری است که در آن رعد و برق و صاعقه است و امام عصر بر آن سوار میشود.

آگاه باشید که ایشان به زودی سوار بر این ابر میشود و در نردبان آسمانهای هفت گانه و زمینهای هفت گانه بالا خواهد رفت در حالیکه پنج مورد آباد و دو مورد خراب است.»

بحار الانوار ج54 ص 343 حدیث34

حضرت باقر میفرماید:

امیرالمومنین پادشاه ان چه بر روی زمین و زیر زمین است،دو نوع ابر(وسیله نقلیه) بر وی عرضه شد.یکی سهمگین و دیگری ارام.

ایشان ابر سهمگین را انتخاب کرد. با استفاده از (وسیله نقلیه)سهمگین آن چه تحت(زیر)زمین بود را صاحب میشد و با استفاده از (وسیله نقلیه)ارام، ان چه بالای زمین بود را صاحب میشد و امام سهمگین را بر ارام ترجیح داد و در نتیجه با ان وسیله در هفت(تمدن تحت)زمین گردش کرد و دریافت که سه مورد از ان تمدنها خراب و چهار مورد آباد هستند.

بحارالنوار /ج54/ص344

پیش از امیر المومنین سه مورد تمدن اسمانی خراب بود ولی از زمان حضرت علی تا ظهور حضرت مهدی دو مورد خراب خواهد بود.

(یعنی از 7 سیاره منظومه شمسی در 5 تای انها حیات وجود دارد. )

منبع: کتاب فرا زمینی ها در آیات و روایات و با تشکر از نویسنده این کتاب

بازنشر شده از سایت: www.ufolove.wordpress.com

مطالب مرتبط...

10 نظر

 1. سسsays:

  خدمتت عرض کنم که تو روایت اومده دجال با خری میاد که دو گوشش به فاصله یه میل یا دو میله که یادم نیست درست که تقریبا دو میل میشه به اندازه بال هواپیما های معمولی الان ... یعنی چی یعنی این که تا اون موقع جریان بشقاب پرنده ها مخفی میمونه که ساخت خودشونه (امریکا) مردمم فکر میکنن اینا فرازمنیَن و این حرفا(بی نامو..سا) یه بامبولی سر مردم با این فرازمینی دربیارن که کسی فکر دین و خدا به سرش نزنه

  • مدیر سایتحسین متولی(hossein98) :

   به هر حال نظرات متفاوته ... ما هم منتظر میمونیم ببینیم چی میشه

 2. محمدرضامحمدرضاsays:

  تمام موجوداتی که با نام بیگانه یا فرازمینی یا بشقاب پرنده میشناسید شیاطین جن و شیاطین انسان هستند. این نقشه ای است کهن و بنده با مدرک حرف میزنم میتوانید برای اطلاعات بیشتر مستند بندگان خدا و بردگان شیطان را از سایت ارتش ظهور و یا از کانال آپارات ارتش ظهور دانلود نمایید. در این مستند اسناد و مدارک زیادی همراه با دلیل ارایه میگردد

  • مدیر سایتحسین متولی(hossein98) :

   بله همه ما این رو میدونیم اما ممکنه موجوداتی بجز جن هم باشند... موفق باشید

 3. امیرامیرsays:

  سلام خدمت شما بنده تحقیقات زیادی راجبه موضوع فرازمینی ها کردم . ومستنداتی دیدم که سیاری از حرف های که شما در اینجا گفتید رو اثبات می کنهو در یک مستند گفت موجوداتی هستند که در کره ماه زندگی میکنند و حتی بعضی موجودات هستند که نیازی به اکسیژن ندارند و اینکه رفیقمون هنوز به درک واقعی از جهان جن ها نرسیدند و این که امام زمان نیازی به وسیله برایه جایی رفتن ندارد چون می توانند طی العرض کنند و صحبت اخر اگر ما چیزی را نمی بینیم دلیل بر نبودن ان نیست ممنون بابت اطلاعاتی که در اینجا گذاشتید.

 4. ارمین زارعیارمین زارعیsays:

  ببینید عزیزان به قول استاد رایفی پور اینایی که آمریکا بهشون میگه فرازمینی همون اجنه س.ولی طی ۵سال گذشته ۹تا سیاره مشاهده شده که دقیقا جوی مثل زمین خودمون دارم مثل سیاره کپلر۴۷ که توی ۱۱۵۰سال نوری از زمین قرار داره،من میگم الله متعال خیلی از اون بزرگتره که فقط ما و جن تنها مخلوقاتش باشیم،توی قران تو چند آیه (دابه)رو فرموده که معنیش جنبنده س که به نظر من امکانش هس تو کهکشانای دیگه مخلوقات دیگه ای باشه.

 5. مصطفیمصطفیsays:

  این روایات و آیات همگی زمین تخت بودن رو توضیح میدهند. تا کی ناسا سرکارمون بزاره که زمین این شکلیه

 6. بابک-ربابک-رsays:

  درودبه دوستان.خداوندبرای انجام هرکاری وسیله ای درنظرگرفته،که یاآفریده خودشه یاانسانهاودیگران.اگربه قول دوستی که صحبت ازطی العرض کرداکتفاکنیم،پس چراپیامبرص درشب معراج از۲وسیله نقلیه بنامهای براق ورفرف استفاده فرمود؟که همانهاسمبولی ازنوعی سفینه فضایی است که هرکدام بسته به مرحله ای خاص ازسفر معراج سرعت وکاربردخاص خودراداشتند...اینرافعلاداشته باشید تابعد...!

 7. ؟؟says:

  داداش مصطفی زمین تخته چرا سوتی میدی داداش وقتی از هوابیما از بالا نگاه میکنی زمین تخته یا گرد دیگه اینجا خودت میبینی دیگه ناسا نیستش که مگه ن. آقای محمدرضا به شما عرض میکنم برید اول یه نگاهی به قران بیندازید بعد بگین موجوداتی که توی سفینه هستن جن و شیاطینن.حالا نظر من سفینه هایی که از زمین دیدن میکنن یا همان هفت موجوداتی هستن که قبل انسان یا<ابوالبشر >در زمین زندگی میکردن و از زمین رفتن و هر از گاهی برای دیدن از زمین خودشون به اینجا سفر میکنن این از نظر دینی حالا از نظر علمی موجوداتی که از سیاره ما دیدن میکنن صد درصد از ما هوشمندتر و در فاصله های دور از ما هستن که میتوانن با سرعت نور حرکت کنن ولی این مهمه که انسان <<اشرف مخلوقاته>>و روزی که امام زمان ظهور کند عقل من که آخر

 8. ؟؟says:

  آخرش 6% کار میکنه تا آخر عمرم.در آن زمان 100%کار میکنه حالا فک کنین اون زمان چه چیزایی درست کنیم الان که دانشمندان میتونن با مغز7یا8% فضاپیما بسازنن ببین اون موقع چه چیز های میتونیم بسازیم.

 9. ایمانایمانsays:

  با سلام خدمت دوستان عزیزم یه شب همراه جمعی از اقوام مشغول بحث در مورد آفرینش و تعداد و انواع مخلوقات در این منظومه و کهکشانهای دیگه بودیم و بنده با دید باز و اعتقاد قلبی نسبت به کلام خدا و خواندن نظرات و تحقیق دانشمندان خطاب به اقوام گفتم جهان به این بزرگی نمیشه که ما فقط،مخلوق باشیم تو سیاره به این کوچیکی حتما جاهای دیگه تمدن و مخلقوات دیگه هم هستن.همون شب در عالم خواب دیدم که روی پیراهنم نوشته اند فاطر ۱ .بنده خیلی تعجب کردم این خواب یعنی چه.شب در اینترنت سرچ کردم معنیه فاطر چیست.دیدم فاطر سوره قرآن است.فاطر ۱ یعنی فاطر سوره ۱.معنیش این بود که حمد و ستایش مخصوص خداوند آسمانها و زمین است و خدا هر چه بخواد در آفرینش می افزاید.خیلی شگفت زده شدم

 10. MesterMestersays:

  با عرض سلام. طبق گفته ناسا علم امروزی بشر تونسته ۲تلیارد کهشکان رو به ثبت برسونه واین تنها ۵درصد از کل جهان هست. حالا اگر ۰۰۱/احتمال بدیم حیات در کهکشان های دیگه وجود داشته باشه(که قطعا هست) ببنید به چه جوابی میرسید.من مقاله ها و تحقیقات زیادی کردم پس از روی شکم حرف نمیزنم. حتی تو قران و امامان هم این رو به طور غیر مستقیم در سخنان خود گفته اند. بیاییم یکم به دور از اعتقادات مذهبی و سیاسی فکر کنیم. من از شما سوال میکنم ایا از بین این همه ابر خوشه کهکشانی که در کائنات هست که هر کدوم از اینها حاوی میلیارد ها کهکشان هستند ایا این همه برای ما گونه انسان خلق شده یا دیگه فوقش اجنه؟!