خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

مدارک ملاقات بیگانگان با زمین و کدهای باستانی توسط محقق روسی در کتابخانه واتیکان کشف شد.

مدارک ملاقات بیگانگان با زمین و کدهای باستانی توسط محقق روسی در کتابخانه واتیکان کشف شد.

دانشمند روسی پروفسور گریک ماوکیویچ لادویگ پژوهشگر در زمینه زبانهای باستانی،که زمانی زندانی گولاگ نیز بوده است (اداره کل اردوگاه‌های کار و اصلاح که سرواژه آن به زبان روسی واژه (گولاگ) را تشکیل م...