خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

فیلمی از مصاحبه بیگانه فضایی در پایگاه 51

فیلمی از مصاحبه بیگانه فضایی در پایگاه 51

فیلمی گرفته شده توسط شخصی که خود را ویکتور معرفی کرده است. وی که از ترس جان خود از افشای نام واقعی خود هراس دارد ادعا میکند این فیلم را از پایگاه 51 و از بیگانه فضایی که در رازول پیدا شده بود تهیه کرده است. برای مشاهده فیلم به ادامه مراجعه کنید...

فیلمی از بیگانه فضایی

فیلمی از بیگانه فضایی

فیلمی از یک بیگانه فضایی این ویدیو توسط دوربین خانگی تهیه شده است. برای مشاهده ویدیو به ادامه مطلب مراجعه کنید.