خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

شایعات و واقعیت هایی در مورد منطقه 51 - قسمت اول

شایعات و واقعیت هایی در مورد منطقه 51 - قسمت اول

بازگشت سایت اسرار بشقاب پرنده با مطلبی اختصاصی - از زمان ساخت پایگاه 51 تا کنون، شایعات و داستانهای زیادی راجع به آن ساخته شده است. بعضی از این داستان ها ریشه در واقعیت دارند و بعضی دیگر از آن ها شایعاتی هستند که در طول زمان توسط دولت یا انسان های عادی...