درباره ی ما (قدیمی)

بسم الله الرحمن الرحیم

 

سایت اسرار بشقاب پرنده از سال 1388 فعالیت خود را بر پایه جمع آوری و ترجمه مطالب در مورد بشقاب پرنده ها و موجودات فضایی به

زبان پارسی آغاز کرد. در طول این سالها سایت با فراز و نشیب ها و حتی معلق ماندن مواجه شد.

اما به یاری خداوند سایت اکنون با ظاهر جدید ودامنه رسمی دوباره به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

در این سایت سعی خواهد شد بروز ترین مقالات و مطالب در دنیای یوفولوژی به زبان پارسی برای علاقه مندان به این زمینه قرار بگیرد.